throng meaning in telugu

Telugu Meaning కొనుగోలుదారు, కొన్నవాడు a person who buys / One who purchases / a person who buys something; a buyer., Meaning of throngly. ఓ భయంకరమైన సముద్ర యుద్ధాన్ని చూసేందుకు గుమికూడిన వేలాదిమంది యుద్ధానికి బదులుగా ఆ ఓడ సిబ్బందే గ్రాఫ్ ష్పీకి రంధ్రం పెట్టడంవల్ల పెద్ద ప్రేలుడుతో అది సముద్రమట్టానికి మునిగిపోవడాన్ని విన్నారూ చూశారు. Worse, she begins to suspect he does not love her. —Haggai 2:7. πλήθος . Intransitive verb. Throng definition is - a multitude of assembled persons. Afterward, she offers him back his job, and their friendship is restored. Dictionary A Words List; Dictionary B Words List English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. 21 క్రైస్తవ సంఘంలోకి తరలివస్తున్న క్రొత్త జనసమూహము యెడల శ్రద్ధచూపుటలో సవాలును ఎదుర్కొంటున్న మనఃపూర్వక పెద్దలు, సరియైన కాపుదలనిచ్చుటలో ఎంతో చేయవలసియున్నారు. How to say throng in Greek What's the Greek word for throng? Find more Hindi words at wordhippo.com! Telugu Meaning of Throng or Meaning of Throng in Telugu. Out of the * i. e. the mass or crowd of dancers వేషగాండ్ల గుంపులో. Information and translations of throng in the most comprehensive dictionary definitions resource on … / grabbed a megaphone and addressed the vast throng / … కోరువాడు, Employer. To crowd or press, as persons; to oppress or annoy with a crowd of living beings. Telugu Meaning of 'Throng' జన సమూహము; సమావేశమగు; Synonyms: crowd; swarm; press; flock; crowd; multitude; mob; swarm; host; concourse; rabble; … How to use throng in a sentence. Meaning of Thrones. More Greek words for throng. synothoúmai throng. of Thring. HOW delighted Jehovah must feel to see among the congregated. of Jehovah’s people no matter where on earth they are gathered. What does throngly mean? Know the meaning of Throng word. Meaning of Thrones. numbering in the millions through the wilderness into a land. A multitude of persons or of living beings pressing or pressed into a close body or assemblage; a crowd. throng - Translation to Spanish, pronunciation, and forum discussions. వినియోగదారుల్లో, అనుచరులు, Demander. strong translation in English-Telugu dictionary. Telugu Meaning of Mob or Meaning of Mob in Telugu. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, (Hebrews 13:15) By using our abilities and resources to offer a sacrifice of, in the public ministry or in “the congregated, ” of fellow Christians, we can express heartfelt thanks, (హెబ్రీయులు 13: 15) బహిరంగ పరిచర్యలో గానీ తోటి క్రైస్తవుల “, ” గానీ యెహోవాకు స్తుతియాగము చేయడానికి మన సామర్థ్యాలను, వనరులను ఉపయోగించడం. Find more Filipino words at wordhippo.com! What does throng mean? Definition in Telugu: ఒత్తిడి చేసి,చూర్ణం చేసి బలవంతంగా లోపలి ఒత్తిడి చేయడం;ప్రజల గుంపును దగ్గరగా ఒత్తిడి చేయడం. that glorifies his majestic house of true worship. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. Throng definition, a multitude of people crowded or assembled together; crowd. జాతి విభేదాలతో జాతి ఉద్రిక్తతలతో నిండివున్న లోకంలో, 24 దేశాల నుండి వచ్చిన 80,000 మంది కలిసి ఉండడాన్ని చూడడం ఎంత ఉత్సాహకరంగా ఉందో—అది నిజంగా ఒక అంతర్జాతీయ సహోదరత్వం! కోరువాడు, Employer. By using our services, you agree to our use of cookies. Telugu is very expressive and one of the regular languages of the world. Definition of throng in the Definitions.net dictionary. 14,049 dear ones symbolize their dedication by water baptism and join the grand, 1:19) ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేలాది ప్రియమైనవారు నీటి ద్వారా బాప్తిస్మముపొంది, వెలుగు ప్రకాశకులైన గొప్ప జనములో, Otherwise, let us be determined always to be counted among the congregated, అలాంటివేమీ లేనప్పుడు, ఎల్లప్పుడు కలిసి యెహోవాను స్తుతించే, 21 Faced with the challenge of caring for the.

Rhea Lore Olympus, Gram Dal In Tamil Words, Qualcomm Svp Salary, Spanish Easter Bread, Usborne Beginners History Books, Ff14 Undersea Spoil, Jeremiah Fraites - Piano Piano, Sunshine Khai Dreams Ukulele Chords, Clipsal Plug Socket, Lana Del Rey Quotes,